Zjawisko Van Bezolda

Zjawisko Van Bezolda polega na pozornym ściemnianiu barwy obrysowanej czarnym konturem, a pozornym rozjaśnieniu tej samej barwy obrysowanej białym konturem.