WARSZTATY GITAROWE prowadzenie – Przemek Greger

Warsztaty Muzyczne –  stanowią innowacyjną formę rozwijania umiejętności gry na instrumencie. Oprócz doskonalenia warsztatu uczestników, duży nacisk kładziony jest na kształtowanie ich wrażliwości artystycznej i poszerzanie horyzontów twórczych poprzez udział w dodatkowych zajęciach z innych dyscyplin sztuki.