Ewa Wiśniewska-Zduniak

Nasz dzisiejszy Świat to komunikacja a obraz stanowi zasadniczy nośnik, można śmiało powiedzieć, że żyjemy w erze komunikacji obrazowej.

Komunikacja obrazem, to blok edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej. Powstał z uwagi na brak obecności komunikacji obrazem w programie szkolnictwa ogólnego. Nauka aktywnego sposobu komunikacji to główne zadanie tego programu. Poprzez poznanie technik malarskich, i wszelkich sztuk posługujących się obrazem jako nośnikiem ekspresji czy informacji umożliwiamy aktywne, świadome i twórcze odczytanie rzeczywistości.

Wystawa prac zatytułowana „Komunikacja Obrazem” w Galerii Ogród Sztuk.