O fundacji

Fundacja im.
Michała Zduniaka

FMZ została powołana po śmierci wybitnego muzyka Michała Zduniaka, który był współtwórcą i uczestnikiem wielu doniosłych wydarzeń artystycznych, ogromnie cenionym za bezkompromisowość, determinację i kreatywność. Jako wzór i inspiracja dla młodych muzyków poszukujących własnej ekspresji artystycznej ma wielkie zasługi dla powstania w latach 90 – tych XX w, niezwykle dynamicznego i zróżnicowanego środowiska twórców działających w regionie świętokrzyskim.

CELE FUNDACJI IM. MICHAŁA ZDUNIAKA
– Inicjowanie i wspieranie działań w zakresie rozwoju i wzbogacania kultury Polskiej
– Popularyzacja kultury Polskiej w kraju i zagranicą
– Wspieranie rozwoju młodych artystów Polskich
– Edukacja kulturalna
– Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
– Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji
zawodowej i społecznej inwalidów.

Jesteśmy Fundacją której profil opiera się na działaniach artystyczno-dydaktycznych. Istniejemy od dziesięciu lat a nasz bogaty dorobek w dużej mierze związany jest z aktywnością w Kielcach oraz woj. Świętokrzyskim.

Z Fundacją związanych jest wielu wybitnych artystów reprezentujących różne dziedziny sztuki, osiągających sukcesy artystyczne w kraju i za granicą.
Aktywność Fundacji koncentruje się na działalności związanej ze sztuką, edukacją, rozpowszechnianiem świadomości ekologicznej, kulturalnej, społecznej oraz lokalnych tradycji i rzemiosła.
Nasza wieloletnia działalność a głównie organizacja festiwalu sztuk „Wąchock free fest”, została dostrzeżona i doceniona w roku 2020, poprzez nominację dyrektora festiwalu do tytułu osobowości roku, fakt ten stał się dodatkowym impulsem do intensywnej i niezmiernie satysfakcjonującej pracy.
Mamy bardzo wiele do zaoferowania a nasz dotychczasowy dorobek świadczy o celowości inicjatyw i ich potencjału a w perspektywie społecznej przyczyni się w niedalekiej przyszłości do organizacji ważnych dla kultury wydarzeń o szerokim zasięgu i dynamice tak bardzo potrzebnej naszemu miastu i województwu w jego ożywieniu w sferze kulturalno-społecznej.

 

Poznaj naszą Działalność

Nasza wieloletnia działalność a głównie organizacja festiwalu sztuk „Wąchock free fest”, została dostrzeżona i doceniona w roku 2020, poprzez nominację dyrektora festiwalu do tytułu osobowości roku , fakt ten stał się dodatkowym impulsem do intensywnej i niezmiernie satysfakcjonującej pracy.

Mamy bardzo wiele do zaoferowania a nasz dotychczasowy dorobek świadczy o celowości inicjatyw i ich potencjału a w perspektywie społecznej przyczyni się w niedalekiej przyszłości do organizacji ważnych dla kultury wydarzeń o szerokim zasięgu i dynamice tak bardzo potrzebnej naszemu miastu i województwu w jego ożywieniu w sferze kulturalno-społecznej.

Nasza Siedziba
Nasza Siedziba
Nasza Siedziba
Nasza Siedziba
Nasza Siedziba
Nasza Siedziba
Nasza Siedziba
Nasza Siedziba
Nasza Siedziba
Nasza Siedziba
Nasza Siedziba
Previous
Next

WYBRANE WYDARZENIA

22.06 – 23.06.2019 Wąchock Free Fest (koncert, wystawy, performance, kiermasz, warsztaty). Wąchock
11.11.2018 Forum Młodych PKPP Lewiatan Świętokrzyskie Szpilki w Biznesie. Kielce
24.09.2017 Warsztaty i wystawa J. Kuleszyńskiej i Bezpieczny Dom. Kielce
05.03.2016 Coaching (wykłady, warsztaty). Kielce
13.02.2016 Koncert duetu Przemek Greger i Michał Mazur. Kelce
04.02.2016 Próby duetu, Przemek Greger i Michał Mazur. Studio Wąchock
30.01.2016 Warsztaty gitarowe, Przemek Greger. Studio Wąchock
04.12.2015 Kartki świąteczne (warsztaty, wystawa, kiermasz). Kielce
22.11.2015 Odkryj swoją kobiecość (warsztaty, pokaz mody, wystawa). Kielce
01.07.2015 Warsztaty kulinarne – kiszonki, octy. Kielce
01.07.2015 Farma świętokrzyska (warsztaty kulinarne, degustacje, kiermasze). Kielce
28.05.2015 Koncert BD.JP2. Kielce
02.05.2015 Kuchnia bezglutenowa (warsztaty, wykłady, kiermasze). Kielce
30.04.2015 Lalki dobrych życzeń (warsztaty, kiermasz). Kielce
18.03.2015 Lalki motanki (warsztaty, kiermasz). Kielce
07.03.2015 Koncert Anny Hameli. Kielce
01.03.2015 Michał Milczarek trio. Kielce
23.02.2015 Farma świętokrzyska (warsztaty kulinarne, degustacje, kiermasze). Kielce
01.02.2015 Koncert, Viola Sobczyk akustycznie. Kielce
05.12.2014 Pierniczki świąteczne. Kielce
07.11.2014 Sobota z jazzem. Kielce
29.05.2012 Konkurs na ciastko kieleckie. Kielce
10.05.2012 Koncert Fundacji im. Michała Zduniaka. SCK Skarżysko
28.04.2012 Koncert inaugurujący działalność Fundacji z udziałem: Stanisława Soyki, Henryka Gembalskiego, Andrzeja Chochoła, i inni, MCK Skarżysko
2012 – 2018 Próby i warsztaty muzyczne Sekstetu Stanisława Soyki w składzie: Przemek Greger, Antoni Gralak, Marcin Lamch I Alek Korecki i inni. Studio Wąchock

WYBRANE IMPREZY CYKLICZNE

2015 – 2019 Projekt Kobieta (warsztaty, wystawa, koncert). Kielce
2014 – 2019 Kuchnia Społeczna (warsztaty, wykłady, kiermasze). Kielce
2012 – 2019 Cykliczne koncerty w „Ogrodzie sztuk”. Kielce
2012 – 2019 Cykl wystaw pod wspólną nazwą „Ogród sztuk”. Kielce
2012 – 2021 Próby, warsztaty muzyczne, koncerty. Studio Wąchock

Fundacja im. Michała Zduniaka to pod wieloma względami dzieło wspólne – jednoczące wokół idei świat kultury, biznesu, instytucje publiczne i indywidualnych pasjonatów. Przyszłość Fundacji jest w dużej mierze uzależniona od wspólnego wysiłku wszystkich, którym leży na sercu troska o sztukę, kulturę czy edukację, chęć ich upowszechniania oraz dążenie do zmiany na lepsze oblicza polskiej kultury.

Idea Fundacji opiera się na dwóch założeniach: zależy nam na prezentacji sztuki w jej nowym kontekście (a więc w nowej siedzibie na Zamkowej 4) oraz takim popularyzowaniu jej bogactwa, które pozwoliłoby na jej przywrócenie do powszechnego odbioru i użytku.
Jesteśmy przekonani, że sztuka, szczególnie ta prezentowana na Zamkowej 4 powinna być dostępna i darmowa. Przede wszystkim dlatego, by nie traktować tej przestrzeni jako miejsca działań komercyjnych, a także po to by umożliwić także mniej zamożnym uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych na najwyższym poziomie.

ŚWIĘTOKRZYSKI INKUBATOR SZTUK jest oryginalnym projektem Fundacji im. Michała Zduniaka, który ma na celu aktywizację społeczności województwa świętokrzyskiego. Ma on być ważną częścią infrastruktury kulturalnej regionu dzięki udostępnieniu swego potencjału edukacyjno-kulturotwórczego.

ŚIS jest jednostką niezależną, pragnącą wspierać osoby myślące, tworzące oraz działające niezależnie od tendencji i panujących mód. Sztuka wymaga swobody i jest pracą jak każda inna dlatego Inkubator wychodzi naprzeciw wyzwaniom współczesności.
Poprzez warsztaty, szkolenia, konkursy czy lekcje mistrzowskie, chcielibyśmy dotrzeć do jak największego grona osób, które chciałyby rozwijać bądź odkryć swój talent.
Naszym celem jest również kontynuacja w Kielcach na Zamkowej 4, działań Studia Wąchock. Dlatego koncerty, warsztaty i lekcje mistrzowskie znajdą swoje miejsce w Studio Reduta w liczących sobie ponad trzysta lat piwnicach dawnego browaru Biskupa Sołtyka.
Najmowany budynek wraz z piwnicami wymaga remontu i niezbędnych adaptacji, zatem od ich realizacji uzależniona jest inauguracja i otwarcie obiektu dla uczestników, sympatyków oraz widzów. Pomimo to Świętokrzyski Inkubator Sztuk, Studio Reduta, Studio Wąchock oraz Fundacja im. Michała Zduniaka już teraz zapraszają serdecznie do współpracy i uczestnictwa w przyszłych wydarzeniach.

Twórcy Fundacji

Fundacja funkcjonuje dzięki:

Adrian Struski

Prezes Fundacji

Maria Zduniak

Prezes Studia Wąchock

Ewa Wiśniewska - Zduniak

Fundator
Współpracujemy z
Stowarzyszenie Bezpieczny dom, Fundacja Totuart, Koło Gospodyń Miejskich, Studio Partners, Federacja stowarzyszeń Kulturotwórczych "Baza Zbożowa", Muzeum Przyrody i Techniki "Wielki Piec" w Starachowicach, Stowarzyszenie Działań Twórczych i Rozwoju "Nawigacja", Fundacja ZnamySie, Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "ZŁOTE SERCE"