Komunikacja obrazem

Ewa Wiśniewska-Zduniak

Nasz dzisiejszy Świat to komunikacja a obraz stanowi zasadniczy nośnik, można śmiało powiedzieć, że żyjemy w erze komunikacji obrazowej. Komunikacja obrazem, to blok edukacyjny skierowany

czytaj więcej...

Zjawisko Van Bezolda

Zjawisko Van Bezolda polega na pozornym ściemnianiu barwy obrysowanej czarnym konturem, a pozornym rozjaśnieniu tej samej barwy obrysowanej białym konturem.

czytaj więcej...

Monotypia

Artystyczna technika graficzna, należąca do druku płaskiego, wyróżniająca się tym, że pozwala na uzyskanie tylko jednej odbitki. Wynalezienie monotypii przypisuje się włoskiemu malarzowi Giovanni Benedetto Castiglione, zw. Il Grechetto.

czytaj więcej...

Kolaż

Technika artystyczna polegająca na formowaniu kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (gazet, tkanin, fotografii, drobnych przedmiotów codziennego użytku itp.). Są one naklejane na płótno lub

czytaj więcej...

Frotaż

Technika odciskania faktury dowolnych przedmiotów (np. drewna, tkaniny, liści, kamieni) na powierzchni papieru przez przyłożenie papieru do danej rzeczy i mocne pocieranie go ołówkiem (lub

czytaj więcej...

Papier wszystko potrafi

Papier to jeden z najpopularniejszych materiałów wykorzystywanych w warsztacie artystycznym, pozwalający na uzyskanie zróżnicowanych efektów, w zależności od faktury i materiału.

czytaj więcej...