„MUZYCZNE SKANERUNKI” fotografie | Ewa Wiśniewska-Zduniak

„DESZCZOWE TRIO”, technika własna Skanerunek, 2021