Świętokrzyski
Inkubator Sztuk

Świętokrzyski Inkubator Sztuk jest oryginalnym projektem Fundacji im. Michała Zduniaka, który ma na celu aktywizację społeczności województwa świętokrzyskiego. Ma on być ważną częścią infrastruktury kulturalnej regionu dzięki udostępnieniu swego potencjału edukacyjno-kulturotwórczego.

ŚIS jest jednostką niezależną, pragnącą wspierać osoby myślące, tworzące oraz działające niezależnie od tendencji i panujących mód. Sztuka wymaga swobody i jest pracą jak każda inna dlatego Inkubator wychodzi naprzeciw wyzwaniom współczesności.

Poprzez warsztaty, szkolenia, konkursy czy lekcje mistrzowskie, chcielibyśmy dotrzeć do jak największego grona osób, które chciałyby rozwijać bądź odkryć swój talent.

Świętokrzyski Inkubator Sztuk oraz Fundacja im. Michała Zduniaka serdecznie zaprasza do współpracy i uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez ŚIS.