„Smutek i urok prowincji” fotografie | Jerzy Piątek

Jerzy Piątek
Urodzony w 1946 w Pińczowie Fotografuje od lat szkolnych. Członek ZPAF od 1978. Fotograf pejzażu i aktu. Fotograf od lat związany z Kielecką Szkolą Krajobrazu i ze Świętokrzyskim Towarzystwem Fotograficznym. Za swojego mistrza uważa przede wszystkim Jana Siudowskiego, który nauczył go myśleć w prosty sposób o fotografowaniu, podobnie jak robią to dokumentaliści. Oprócz fotografii pejzażowej w jego dorobku znajdują się akty i fotografia społeczna. Ta rzeczywistość, która go otaczała, została zarejestrowana głównie w czarni i bieli. W 1987 roku został uhonorowany Grand Prix za indywidualny pokaz aktów na poplenerowej (międzynarodowej) wystawie aktu w Rydze. W 2007 przygotował wystawę oraz album pt. Smutek i urok prowincji, w którym zgromadził swoje zdjęcia wykonane w końcu lat 70. i na pocz. lat 80. XX w. na Kielecczyźnie. Od 1989 prowadził, wraz z córką, wydawnictwo i drukarnię offsetową. Fotografie Jerzego Piątka znajdują się w zbiorach: Francuskiego Muzeum Fotografii w Bievres, Muzeum Lasu w Gołuchowie, Muzeum Narodowego w Kielcach, Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach, Muzeum w Toruniu, Biblioteki Narodowej w Warszawie, Muzeum Sztuki Współczesnej im. A. Puszkina w Moskwie.